Logo – homeopat Brno, masáže Brno, psychoterapie Brno
Miluji to, co je, ne proto, že bych byla duchovně založená, ale protože mě bolí, jestliže skutečnosti odporuji. Měli bychom vědět, že skutečnost je dobrá právě taková, jaká je, protože odporujeme-li jí, prožíváme napětí a frustraci… Jakmile přestaneme skutečnosti odporovat, bude náš život snadnější, plynulejší, příjemnější a neohroženější… (Byron Katie)

Vnímejme šumění křídel...

Jistě se mnohý z nás někdy zamyslel nad tím, zda andělé skutečně existují a zda je můžeme žádat o pomoc či radu v okamžiku potřeby. Odpověď zní jasně ANO. Jsou tady proto, aby nás učili žít na maximum našeho potenciálu, jsou zde proto, aby nás léčili z našich obav a strachů, jsou zde proto, aby nás milovali a doprovázeli na naší často nesnadné cestě životem.

Podle zákona svobodné volby však nesmí zasahovat do našich životů z vlastní vůle, jednak proto, že se z lásky k Bohu své svobodné vůle vzdali a následují pouze Boží vůli, jednak proto, aby nám lidem dali možnost se svobodně rozhodovat o našem životě. Výjimkou jsou situace život ohrožující, např. autonehoda, kdy zasáhnou, pokud ještě nepřišel náš čas odejít.

Chceme-li něco změnit, něčeho dosáhnout, něco vyřešit či vyléčit nějakou situaci, stačí o to požádat. Se vší láskou a pokorou v srdci. V souladu s Božím zákonem. Pokud je naše přání i vůlí Boží, stane se, jak si přejeme.

Přejeme si do našeho života přivolat lásku? Požádejme o ni spolu s anděly. A vnímejme, jak se do našeho srdce vlévá růžový proud lásky, sdrce se rozšiřuje, roste a zvětšuje se, jeho tlukot je až uchem slyšitelný a vychází odněkud z hlubin naší duše. Poděkujme za lásku, kterou nám andělé předali a čekejme s trpělivostí, až se zmaterializuje naše přání a přijde ten, kterého voláme.

Věnujme své myšlenky andělům a děkujme jim. Budou s námi rádi a s obrovskou radostí nám budou pomáhat.

Chceme zjistit další informace ohledně nějaké nejasné situace? Stačí o ně požádat. Odevzdat problém do jejich rukou a čekat na odpověď. Někdy přijde ihned, jindy musíme čekat, ale přijde vždy. Může přijít tím nejméně očekávaným způsobem. Třeba nás osloví někdo cizí na ulici a něco nám sdělí. Nebo náhodně otevřeme knihu na nějaké stránce a tam nalezneme odpověď. Nebo se prostě vynoří z našeho nitra a bude nám to v mžiku jasné.

Vnímejme své vnitřní inspirace a utišme své ego a myšlenky, abychom slyšeli jasněji tichý hlásek našich rádců.

Chceme si přivolat do svého života lepší práci nebo víc blahobytu? Požádejme o to anděly. Jen čekají na to, až je zavoláme. Touží s námi spolupracovat na vytváření naší reality. Utišme se a představujme si, jak se nám daří dobře, jak se naše práce nádherně rozvíjí, vnímáme, že máme všeho dostatek a hojnost, představujme si přesně to, co bychom si přáli a dostaneme to.

Poděkujme za vše, co jsme dostali a vnímejme, že nejsme za žádných okolností sami. Vždy je tu někdo, kdo by nám rád pomohl, jen čeká na naše zavolání. Nebojme se věřit, že vše, co si přejeme, si můžeme do našeho života přivolat. Se vší láskou a pokorou v srdci. V souladu s Božím zákonem.

Děkuji vám, andělé, za vaši neutuchající pomoc a spolupráci a za nádhernou inspiraci, vaše Michaela