Logo – homeopat Brno, masáže Brno, psychoterapie Brno
Miluji to, co je, ne proto, že bych byla duchovně založená, ale protože mě bolí, jestliže skutečnosti odporuji. Měli bychom vědět, že skutečnost je dobrá právě taková, jaká je, protože odporujeme-li jí, prožíváme napětí a frustraci… Jakmile přestaneme skutečnosti odporovat, bude náš život snadnější, plynulejší, příjemnější a neohroženější… (Byron Katie)

Myšlenky jsou energie

Lidé mají ohromnou moc přitáhnout si do života to, po čem z celého srdce touží. Tato moc nám umožňuje splnit si ta nejfantastičtější přání, a tak se stát spolutvůrci života. K tomu potřebujeme splnit jedinou podmínku. Být dostatečně otevření těmto neomezeným možnostem a připraveni je přijmout.
Problémem mnoha lidí je vlastní mysl. Ač se může zdát, že produkuje myšlenky zcela nekontrolovaně a často bez účasti člověka, není tomu tak. Jsme pánem své mysli a sami rozhodujeme, jaké myšlenky se v nás budou rodit. Přesto vznikají myšlenky naplněné negativním očekáváním, nevírou v život, nedůvěrou ve vlastní sílu, které k nám na základě magnetického působení přitahují přesně to, čím se ve svých myšlenkách zaobíráme.
Budeme-li si ztěžovat, že máme málo času, že nestíháme udělat vše, co jsme plánovali, že je den příliš krátký, atd., logickým výsledkem bude, že den bude opravdu krátký a že budeme trpět nedostatkem času. Pokud si naopak řekneme, že máme dostatek času na všechny své aktivity a že vše zvládneme v pohodě, pak to tak opravdu bude. Samozřejmě základním předpokladem je také kvalitní organizace času.
Pokud vnímáme život jako břímě, bude pro nás neustále vyčerpávající. Pokud jej budeme brát jako prostor k realizaci našich přání a budeme si taky umět trochu hrát, život bude najendou zábavný a inspirující.
Lidé, kteří si stále ztěžují na málo peněz, jich zřejmě nikdy dostatek mít nebudou. Ale pokud si budou přát vyřešit svou neutěšenou finanční situaci, můžou začít od změny svých myšlenek a očekávání.
Potíž není v tom, že by se nám nedostávalo pomoci. Potíž je v tom, že ji neumíme přijmout. Nevěříme, že se k nám opravdu dostane.
Pamatujme tedy na to, že svými myšlenkami si vytváříme svůj život. Začněme sledovat své myšlenky a vytěsněme ty, které nám nepřidají na radosti a štěstí. Zabývejme se těmi, které nás obohacují a přináší nám hojnost, a to na všech úrovních.
Myšlenky jsou energie. Záleží jen na nás, jakou energii budeme využívat. Podle toho bude vypadat náš život.