Logo – homeopat Brno, masáže Brno, psychoterapie Brno
Miluji to, co je, ne proto, že bych byla duchovně založená, ale protože mě bolí, jestliže skutečnosti odporuji. Měli bychom vědět, že skutečnost je dobrá právě taková, jaká je, protože odporujeme-li jí, prožíváme napětí a frustraci… Jakmile přestaneme skutečnosti odporovat, bude náš život snadnější, plynulejší, příjemnější a neohroženější… (Byron Katie)

Kam se můžeme obrátit pro radu, když nevíme kudy kam?

Zamyslíme-li se nad svým životem a jeho cestou, mnozí z nás si postesknou, jaká škoda, že je ten život plný bolesti, trápení a ztrát. Místo abychom proplouvali svým životem s radostí a naplněni, řešíme neustále nějaké problémy, bojujeme proti světu a často také proti sobě samým. Ale proti komu to vlastně bojujeme? Je boj nutný? Kdo je ono Já?
Je to mé auto? Nebo snad můj dům, mé bankovní konto, jeden z posledních modelů plasmové televize nebo jídlo v ledničce? Jistě ne, tady je to snad všem jasné. Tak proč se honíme za penězi? Proč se s nimi ztotožňujeme? Proč nám tolik záleží na tom, kolik toho vlastníme?
Mé Já tedy není to, co vlastním. Můžu tedy být klidná, když o něco přijdu, nebude to mít se mnou nic společného. Je tedy zbytečné se trápit. Logický závěr, přesto zřídkakdy k němu dojdeme. Lpíme na tom, co máme. Nejsme ochotni se věcí vzdávat. Takže první důvod, proč se trápíme, je na světě.
Přejděme k tomu druhému. Máme své pocity, jsme naše pocity? Nejsme. Nejsme ani náš vztek, zloba, frustrace, zklamání?Negativní emoce se nás zmocňují, máme je, můžeme říct, že platí to stejné, co u plasmové televize. Máme negativní pocity, prožíváme je, trápíme se jimi, ale jen proto, že si neuvědomujeme, že nejsme jimi. Ztotožňujeme se s tím, co prožíváme, cítíme se být zlobou, nenávistí, vztekem, ale my nejsme?Co tedy jsme?
Jsme našimi myšlenkami? Našimi znalostmi, schopnostmi? Jsme osobností? Taky ne. Tak co tedy jsme? Co je Já?
Jediná správná odpověď žije v našem nitru. Jen se zastavit?na chvilku?a podívat se dovnitř sebe sama. Udělat si čas a zkontaktovat sebe sama. Svou duši?
Úkolem každého člověka je poznat sebe sama. Ne svůj majetek, ne své pocity ani myšlenky, dokonce ani svou osobnost?sebe sama, tedy duši, to je naše cesta?proto jsme tady na Zemi a trpíme?abychom si uvědomili, že naše utrpení má kořeny v nás samotných a vykořenit jej můžeme jen my sami uvědoměním si, co jsme. V tom okamžiku držíme otěže našeho života ve vlastních rukou?ale není to hned, je to vývoj, který trvá celý život?ale dobrý začátek?

Tak tedy šťastnou cestu! :-)